10. Plzeňský den karcinomu prsu 29. 9. 2020


10. Plzeňský den karcinomu prsu

dne 29. 9. 2020, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
12.00 – 13.00 příjezd účastníků

Oběd 12.00 – 13.00

I. Blok: Diagnostika

1. Kinkor Z.: Vaskulární léze prsu – přehled problematiky(20 min)
2. Kinkor Z.: Vybrané kapitoly patologie axilárních lymfatických uzlin(10 min)
3. Skálová A.: Adenoidně cystický karcinom prsu – enigmatická nádorová jednotka(10 min)
4. Hlaváčková M., Svoboda T.: IHC charakteristika vs. grafické zobrazení prsu a jejich vztah k léčebné odpovědi?(20 min)

II. Blok: Lokální léčba - chirurgie a radioterapie

1. Zedníková I., Procházková K., Třešková I.: Chirurgie prsu a současnost(20 min)
2. Svoboda T.: Vývoj technik RT u nádorů prsu a jejich využití(20 min)

Coffee break 15.10 – 15.45

III. Blok: Systémová léčba

1. Fínek J.: Ekonomika přístupu novách molekul(7 min)
2. Donátová Z.: Chemoterapie u mBC v éře cílené léčby(20 min)
3. Bielčiková Z.: Novinky v léčbě HER2+ nádorů(20 min)
4. Fínek J.: Precizní medicína(20 min)

Cca 17.00 hod ukončení akce: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA