13. Plzeňský den karcinomu prsu 21. 9. 2023


13. Plzeňský den karcinomu prsu

dne 21. 9. 2023, přednáškový sál ORAK FN Plzeň, Alej Svobody 80, FN Plzeň-Lochotín

Definitivní program:
12.00 – 13.00 příjezd účastníků

Oběd 12.00 – 13.00

13.00 – 13.10 Úvodní slovo (MUDr. Václav Šimánek, PhD., ředitel FN v Plzni, Prof. MUDr. Jindřich Fínek PhD. MHA)

I. Blok: 13.10 – 15.15, předsedající: Svoboda T., Zedníková I.

1. Kinkor Z.: A. Implementace WHO klasifikace neuroendokrinních lézí (2022) do taxonomie nádorů prsu – je to smysluplné?(20 min)
B. Čistota názvosloví/interpretace WHO klasifikace nádorů prsu je klíčová – onkolog a patolog si musejí „rozumět“(10 min)
2. Hlaváčková M.: Možnosti, (ne)výhody a způsoby různých technik značení tumoru(20 min)
3. Zedníková I.: Nově zaváděné metody přístupu chirurga k prsním lézím(20 min)
4. Hosnedlová A.: Aktuální přístup mamologa k pacientkám s hereditárními mutacemi(20 min)
5. Holubová P.: Fyzioterapie po operacích prsu – kdy, u koho a jak(20 min)
6. Diskuze(15 min)

Coffee break 15.15 – 15.45

II. Blok: 15.45 – 17.45 Předsedající: Fínek J., Tesařová P.

1. Fínek J.: A. Ribociklib + HT u agresivního pokročilého ca prsu
B. Palbociklib: co o něm víme z reálné klinické praxe
C. Sacituzumab govitecan v léčbě ca prsu
(20 min)
2. Tesařová P.: Aktuální léčebná doporučení u HER2+ nádorů a přístup k HER2-low(20 min)
3. Zimovjanová M.: Praktické zkušenosti s léčbou pacientek s metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu preparátem Tukysa.(20 min)
4. Korunková H.: Naše zkušenosti s novými léčivy v kazuistikách(20 min)
5. Svoboda T.: Axila z pohledu radiačního onkologa(20 min)
6. Diskuze(15 min)

Cca 18.00 hod ukončení akce: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA